Reglement Zorgwerkgever van het jaar 2020

Organisatie Zorgwerkgever van het Jaar is een initiatief van ZorgAnders en wordt georganiseerd en gefinancierd door ZorgAnders. Het gala waarop de awards uitgereikt worden, vindt plaats op 23 april 2020. Deelname Zorgwerkgever van het Jaar staat open voor alle Belgische zorgorganisaties.

Registreren voor een award is mogelijk tot 28 februari 2020. De zorgorganisaties kunnen hun dossiers indienen tot en met 26 maart 2020. De jurering vindt plaats ± 2 weken voor de awarduitreiking.

Inschrijven is mogelijk door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier op zorgwerkgevervanhetjaar.com/pre-registraties.

Awards 2020

Categorieën

De awards van Zorgwerkgever van het jaar 2020 zijn voor de volgende categorieën:

  • Award 1 Thuiszorgorganisatie van het jaar
  • Award 2 Woonzorgcentrum van het jaar
  • Award 3 Ziekenhuis van het jaar
  • Award 4 (Andere) zorgorganisatie van het jaar
  • Award 5 Mooiste branding van het jaar
  • Award 6 Beste externe marketing van het jaar
  • Award 7 Intern project van het jaar
  • Award 8 Persoonlijkheid van het jaar (kleine organisatie <50 medewerkers)
  • Award 9 Persoonlijkheid van het jaar (grote organisatie >50 medewerkers)
  • Award 10 DE ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR

Award 1: Thuiszorgorganisatie van het jaar

Deze award wordt uitgereikt aan de thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt van de andere. Dit kan zijn op vlak van organisatie, aangereikte tools om het werk te vergemakkelijken, workload, …

Award 2: Woonzorgcentrum van het jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een woonzorgcentrum dat het afgelopen jaar extra inspanningen leverde om de tevredenheid van zijn bewoners en personeel te verhogen.

Award 3: Ziekenhuis van het jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een ziekenhuis dat uitblinkt in zijn dienstverlening, zijn verzorging en zijn personeelsbeleid.

Award 4: (Andere) zorgorganisatie van het jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een andere zorgorganisatie uit bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor opvang van mensen met een beperking, specifieke opvang voor andere doelgroepen. Ook kleine, lokale initiatieven komen in aanmerking. Deze award staat enkel open voor organisaties die rechtstreekse hulp verlenen aan hun bewoners/patiënten/cliënten/… met een zorgnood.

Award 5: Mooiste branding van het jaar

Dit is een award voor de organisatie met de mooiste branding. Welke zorgorganisatie slaagt er het beste in om op te vallen via zijn logo en huisstijl in deze concurrentiële zorgsector.

Award 6: Beste externe marketing van het jaar

Dit is een award voor de beste marketeer. Welke organisatie in de zorgsector deed het afgelopen jaar het sterkst zijn best om zijn bekendheid te vergroten bij de buitenwereld? We kijken wat externe marketing betreft verder dan het budget: grotere organisaties hebben natuurlijk meer middelen, maar een zorgorganisatie met vijf werknemers die iets speciaals doet om op te vallen bij de patiënt kan evengoed in de prijzen vallen.

Award 7: Intern project van het jaar

Dit is een award voor een intern project, gegroeid vanop de werkvloer, dat geïmplementeerd werd het afgelopen jaar. Dit project zorgde voor een verbetering of verandering van een bestaande situatie.

Award 8: Persoonlijkheid van het jaar (kleine organisatie <50 medewerkers)

Deze award wordt uitgereikt aan de persoon binnen een organisatie van maximum 50 werknemers. Wie heeft het grootste verschil gemaakt? Wie blonk er uit in de organisatie? Wie is erin geslaagd om zijn organisatie naar een hoger niveau te tillen?

De kandidaat zijn/haar positie binnen de hiërarchie heeft geen invloed op de uitkomst: het kan evengoed een zorgkundige zijn, iemand met een ongelooflijk verhaal of een directeur.

Award 9: Persoonlijkheid van het jaar (grote organisatie >50 medewerkers)

Deze award wordt uitgereikt aan de persoon binnen een organisatie van meer dan 50 werknemers. Wie heeft het grootste verschil gemaakt? Wie blonk er uit in de organisatie? Wie is erin geslaagd om zijn organisatie naar een hoger niveau te tillen?

De kandidaat zijn/haar positie binnen de hiërarchie heeft geen invloed op de uitkomst: het kan evengoed een zorgkundige zijn, iemand met een ongelooflijk verhaal of een directeur.

Award 10: DE ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR

Dit is het pièce de résistance, de award voor de zorgorganisatie die momenteel uitblinkt als beste werkgever. Welke organisatie heeft de meest tevreden medewerkers, doet het meeste om ze te motiveren? Wie slaagt erin het ziekteverzuim onder zijn werknemers zo laag mogelijk te houden? Hoe groot is de betrokkenheid van de werknemers? Krijgen de werknemers voldoende inspraak? Staat de organisatie open voor initiatieven?

Uitreiking

De awards worden onder auspiciën van ZorgAnders uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 23 april 2020 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de awards voor elke categorie.

Beoordeling

ZorgAnders stelt één jury samen die de awards aanduidt. De leden van de jury zijn professioneel actief binnen de sector. Deze jury beoordeelt de inzendingen ± 2 weken voor de awarduitreiking aan de hand van de volgende criteria: eerder pragmatische dan theoretische aanpak, innovatie, engagement, sociaal voordeel, werknemersbetrokkenheid, synergieën en milieuvoordeel.

Per categorie worden maximum 3 organisaties, personen of projecten geselecteerd die elk een nominatie krijgen. Uit deze nominaties duidt de jury per categorie een laureaat aan die een award krijgt. Indien er binnen een categorie geen inzendingen zijn die aan de criteria voldoen, kan de jury beslissen om geen award of nominaties uit te reiken. De jury behoudt eveneens het recht om het aantal nominaties binnen een categorie in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor het indienen van een dossier voor Zorgwerkgever van het jaar is gratis. Elke genomineerde organisatie ontvangt 2 gratis tickets voor het gala van Zorgwerkgever van het Jaar. Toegangstickets voor het gala van Zorgwerkgever van het Jaar zijn betalend (€ 230 excl. btw per stoel voor werknemers in de zorgsector, € 395 excl. btw per stoel voor werknemers van commerciële bedrijven of € 2.300 excl. btw per tafel voor 10 personen voor zowel zorgorganisaties als commerciële bedrijven).

Annulatievoorwaarden

Annulering van uw inschrijving is niet mogelijk. Uw plaats mag echter altijd door een collega worden ingenomen. U kan dit tot 14 kalenderdagen voor het gala uitsluitend schriftelijk (per mail naar alissa.bastiaen@zorganders.be) laten veranderen.

Procedure, nominaties en winnaars

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een tweede e-mail met richtlijnen over het indienen van het dossier. Dit dossier dient uiterlijk 26 maart 2019 ingediend te worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Door indiening van het inschrijvingsformulier verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement.

De winnaar/genomineerden van de awards mogen de titel van winnaar/genomineerde dragen vanaf de dag waarop de winnaars/genomineerden van de Zorgwerkgever van het jaar 2020 zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de winnaars van Zorgwerkgever van het jaar van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (digitale signatuur en banners) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (digitale signatuur en banners) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.