Zorgwerkgever van het Jaar 2024

Deze straffe zorgorganisaties vallen in de prijzen 

Naar jaarlijkse gewoonte staat april voor de zorgsector in het teken van de awarduitreiking Zorgwerkgever van het Jaar. Want ja hoor, ook in 2024 beet een jury balpennen kapot over de indrukwekkende dossiers die allerhande zorgorganisaties indienden. Het werd een spannende avond – dat kan moeilijk anders, met zoveel geëngageerde zielen in de sector. Toch bleken bepaalde zorgorganisaties weer nét een steentje meer te hebben verlegd qua innovatie, duurzaamheidsbeleid, personeelsbeleid,…  

Ieder jaar organiseert ZORG Magazine, hét vakblad voor leidinggevenden in de zorg, Zorgwerkgever van het Jaar. Het is een traditionele awarduitreiking waarbij zorgorganisaties die uitblinken, in de kijker worden geplaatst, en de knapste koppen van de zorg samenkomen. Daar gaat uiteraard een vakkundige jurering aan vooraf. Een zeskoppig panel van experts boog zich over de vele dossiers.

“Het is fantastisch om te zien wat er allemaal beweegt in het zorglandschap. Ook dit jaar stonden we versteld van de vele hartverwarmende initiatieven die de kwaliteit van onze zorg versterken”, zegt organisator en operational director Evelien Van Hyfte tevreden.  Omdat één award niet volstaat voor zo’n divers landschap, reikt ZORG Magazine awards in tien categorieën uit. Daarbij is er dit jaar een nieuwe categorie, namelijk de Duurzaamheidsaward van het Jaar. “Een goede zet, zo blijkt, want we konden meteen op sterke dossiers rekenen binnen deze categorie. Duurzaamheid leeft, ook in de zorg”, besluit Van Hyfte.

De awarduitreiking vond plaats op donderdag 18 april in Docks Dome in Brussel. Met meer dan vierhonderd aanwezigen uit de sector zelf was het een geslaagde en bijzonder inspirerende avond. Ook onze beide ministers van Volksgezondheid Minister Frank Vandenbroucke en Minister Hilde Crevits zakten af naar Docks Dome om de zorgsector mee te vieren!

Wie de uitreiking graag online wil (her)bekijken, kan dat hier: 

De winnaars en genomineerden van Zorgwerkgever van het Jaar 2024: 

AWARD 1 – Thuiszorgorganisatie van het Jaar 

Winnaar Kotee, Roeselare 

Kotee bundelt alle thuisdiensten van Motena, van thuisverpleging tot maaltijden aan huis, de poetsdienst, de klusdienst en de assistentiewoningen. De naam ‘Kotee’ is daarbij niet lukraak gekozen, maar verwijst naar de nabijheid van de diensten. De Thuiszorgorganisatie van het jaar streeft ernaar pal in de leefwereld van de mensen – en daarmee mikken ze niet enkel op zorgbehoevenden, maar ook op medewerkers – te staan. Dat doen ze aan de hand van ‘kleine gestes’, zoals eenzame cliënten mee op maaltijdronde nemen, zodat ze het huis uit komen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de signaalfunctie van de thuiszorgprofessionals. Medewerkers worden opgeleid om ‘kwetsbaarheden’ te detecteren.

“We proberen echt te luisteren en in te spelen op noden en wensen van cliënten en bewoners. Onze Kotee Coaches (maatschappelijke werkers die de klanten ondersteunen bij financiële situaties of andere zorgvragen, nvdr) zijn daarbij cruciaal. Door hen in te zetten weten we dat we steeds attent zijn voor wat er leeft bij de klanten en zal dit ook steeds zorgen voor een betere zorgverlening”, zegt de organisatie.

Ereplaats Mederi

Ereplaats Familiezorg Oost-Vlaanderen

AWARD 2 – Woonzorgcentrum van het jaar

Winnaar WZC Het Heiveld, Gent 

Woonzorgcentrum van het Jaar is WZC Het Heiveld, dat naar eigen zeggen een ‘klein dorp met 180 bewoners waar iedereen thuiszorg krijgt’ is. Die filosofie is voelbaar in de praktijk. De gangen zijn er straten, en de cafétaria is een dorpscafé, inclusief jukebox en biljarttafel. Want wie afzakt naar dit dorp, reist naar de jaren ’50. Een weldoordachte strategie, de gemiddelde bewoner is er immers 85 jaar. Het woonzorgcentrum zet dus in op herkenbaarheid, maar ook op ‘groene zorg’. Zo worden de bewoners aangemoedigd bij te dragen aan de moestuin en mee te helpen in de keuken.

“We betrekken de maatschappij in het woonzorgcentrum, door er bijvoorbeeld een filmfestival te organiseren, maar treden zelf ook naar buiten met onze ouderen, en gaan regelmatig naar evenementen in de stad”, klinkt het.

Ereplaats WZC Sint-Vincentius Avelgem

Ereplaats WZC Beversthuis

 

AWARD 3 – Ziekenhuis van het jaar

Winnaar az groeninge, Kortrijk

Het Kortrijkse ziekenhuis az groeninge gaat naar huis met de award Ziekenhuis van het Jaar, en dat voor de strategische focus die het voorlegt om de patiëntenzorg te optimaliseren. Zo streeft het ziekenhuis ernaar patiënten actief te betrekken bij het kwaliteitsdenken aan de hand van een customer journey, focusgroepen en brainstormsessies. Een ander stokpaardje is inzetten op ‘gedeelde zorg’. “We doorbreken het traditionele idee dat de verpleegkundigen en artsen de enige professionals zijn die een rol spelen in het zorgproces”, laat het ziekenhuis weten. Verschillende zorgprofessionals worden betrokken, met als doel een ‘totaalzorg’ te leveren. Verpleegkundigen worden daarbij maximaal ondersteund waardoor ze zich kunnen concentreren op de directe zorg voor de patiënt.

Ereplaats UVC Brugmann

Ereplaats BZIO

AWARD 4 – Andere Zorgorganisatie van het jaar

Winnaar Hospice Aulighem, Avelgem  

Hospicezorg staat in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen, en hospice Aulighem – niet voor niets Andere Zorgorganisatie van het Jaar – is één van de pioniers op dat vlak. Het biedt palliatieve zorg aan ouderen, en maakt deel uit van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem. Het is een warme, alternatieve verblijfplaats die ervoor zorgt dat een ziekenhuisopname niet nodig is. De zorgorganisatie onderscheidt zich door de voortdurende inzet voor een meer toegankelijke hospicezorg. Zo wil het ‘sterven’ uit de taboesfeer halen, en het onderwerp meer bespreekbaar maken binnen de lokale gemeenschap. Daarnaast is er ook een sterke geïntegreerde zorgpoot, met een focus op buurtgerichte zorg.

Ereplaats De Blauwe Lelie

Ereplaats Ruddersstove – De Voedselploeg

AWARD 5 – Beste Marketing van het jaar

Winnaar Familiezorg Oost-Vlaanderen, Gent 

De vraag naar enthousiaste werkkrachten in de zorg is hoog, en het aantal opgeleide zorgprofielen laag. Die uitdaging is voelbaar in de hele sector, maar Familiezorg Oost-Vlaanderen bleef niet bij de pakken zitten. Voor haar straffe marketingproject wint het de award Beste Marketing van het Jaar. Doel van het project was het werven van kandidaten voor een opleiding zorgkundige/verzorgende, en dat in samenwerking met VDAB. Het idee startte bij het vijfkoppige communicatieteam en eindigde in een breedgedragen campagne. Hiermee richt de thuiszorgorganisatie zich tot werkzoekenden en zij-instromers.

“Op het einde van het traject bespreken de leerkrachten hun algemene vaardigheden en attitudes en kiezen ze voor elke cursist een passende ‘totemnaam’”, kadert Familiezorg Oost-Vlaanderen. “Zo kunnen de attente kolibries of spontane flamingo’s het werkveld invliegen om het beste van zichzelf te geven.”

Ereplaats Zorgband Leie & Schelde

Ereplaats ZNA

AWARD 6 – Intern project van het Jaar

Winnaar MOPA, Antwerpen

Mopa vzw (Moslims en Palliatieve ondersteuning Antwerpen) biedt ondersteuning aan palliatieve patiënten met een migratieachtergrond. Vanuit de dagelijkse werking merkte medewerkers dat kinderen – familie van de patiënt – behoefte hebben aan ondersteuning op maat, en dat hun directe omgeving daarvoor extra handvaten kan gebruiken. Zo ontstond een prachtig project, een educatief spel genaamd Eiland Niyae, dat kinderen via opdrachten in interactie plaatst met de verschillende aspecten van rouw. Tijdens een testfase waren de reacties zeer lovend. Absoluut een award waard.

“Dit project is een voorbeeld van hoe initiatieven vanop de werkvloer kunnen uitgroeien tot cruciale pijlers binnen de organisatie, en hoe we ons blijven inzetten om de behoeften van onze patiënten en hun families te vervullen, zelfs als deze evolueren en groeien”, vat de organisatie het zelf goed samen.

Ereplaats BZIO

Ereplaats Jan Yperman

AWARD 7 – Zorginnovatie van het Jaar

Winnaar UZA , Antwerpen

Universitair Ziekenhuis Antwerpen pakt de award Zorginnovatie van het Jaar. Het ziekenhuis biedt verschillende vormen van telemonitoring aan, ook voor langere periodes en voor een breed scala aan aandoeningen. Daarnaast is er UZA@home, een digitaal platform, dat instaat voor een naadloze ervaring voor patiënten gedurende hun zorgreis. Dit platform, geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier, biedt ook aan zorgverleners een handig overzicht van alle relevante informatie. De resultaten zijn ernaar: Binnen de postoperatieve zorgpaden ziet UZA een versneld ontslag naar huis, waarbij patiënten een actievere rol spelen in hun herstelproces. Bovendien werkt het ziekenhuis nauw samen met huisartsenpraktijken om digitale zorgpaden te implementeren. “Zo verhogen we de algehele kwaliteit van de zorg, en verlichten we de druk op de eerste lijn en de spoeddiensten”, klinkt het.

Ereplaats i-mens

Ereplaats az groeninge

AWARD 8 – Duurzaamheidsaward van het Jaar

Winnaar Ruddersstove Maaltijdzorg, Brugge

Ruddersstove Maaltijdzorg richt alle pijlers op een zo duurzaam mogelijk aanbod, en is daarom een terechte winnaar van deze award. Om te beginnen is de welzijnsvereniging volop bezig met de elektrificatie van het wagenpark voor de maaltijdbezorging. Een van de doelstellingen die de organisatie koestert is om tegen 2030 een volledige koolstofneutrale vloot te hebben. De laadpalen voor de wagens worden op hun beurt rechtstreeks aangedreven door elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op de parking. Daarnaast worden ook alle stakeholders – klanten, medewerkers, cliënten – meegenomen in het duurzaamheidsverhaal.

“Tijdens ons trimestriële overlegmomenten worden feedback en voorstellen voor verbeteringen aangemoedigd en indien haalbaar, geïmplementeerd. Die gezamenlijke inspanning versterkt het verhaal, en creëert synergiën binnen de organisatie, wat leidt tot meetbare verbetering in de ecologische voetafdruk en sociale impact”, zegt de organisatie.

Ereplaats az groeninge

Ereplaats Sint-Andriesziekenhuis

AWARD 9 – Zorgpersoonlijkheid van het Jaar

Winnaar Joeri Busschaert en team (Jan Yperman), Ieper 

De Zorgpersoonlijkheid van het Jaar is iemand die erin geslaagd is zijn of haar organisatie naar een ander niveau te tillen, of uit te blinken op een andere manier. En dat is precies wat Joeri Busschaert en zijn straffe team van ‘radiologen op afstand’ hebben gedaan. Na de verwoestende aardbevingen in februari 2023 in Turkije en Syrië, besloot RX-verpleegkundige Joeri Busschaert naar het rampgebied af te reizen, als deel van het B-FAST-team. Daar bleek het veldhospitaal een tekort aan radiologen te hebben, en dus schakelde Busschaert zijn collega’s van het thuisfront in. Het was een intensief contact, waarbij er meermaals per dag gebeld en overlegd werd met het Ieperse artsenteam, en meer dan vierhonderd onderzoeken de revue passeerden.  

Met deze award wordt de spirit en solidariteit van het volledige team in de bloemetjes gezet. Of zoals ze het bij Jan Yperman zelf zeggen: “Niemand was voorzien op deze hulpactie, maar iedereen stelde zich flexibel op. Dat is bewonderenswaardig.” 

Ereplaats Phaedra Mourisse (Armonea)

AWARD 10 – Zorgwerkgever van het Jaar

Winnaar Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk 

“ZOL zit in je, en dat uit zich!”, klinkt de strategie en droomvisie van het Limburgse ziekenhuis dat zich terecht een jaar lang Zorgwerkgever van het Jaar mag noemen. Van employer branding tot mentaal welzijn en betrokkenheid bij medewerkers, als werkgever levert het ziekenhuis inspanningen op alle vlakken. Zo is er bijvoorbeeld de ZOL job fair waarbij de ziekenhuisdeuren opengezet worden voor potentiële medewerkers, een sterk welzijnsbeleid met een programma dat gericht is op een goede geestelijke gezondheid en lichamelijke paraatheid – met aandacht voor een re-integratiebeleid voor medewerkers. Ook opmerkelijk is de medewerkersbevraging die ZOL organiseert, en waar het ziekenhuis ook open over communiceert. De werkpunten worden transparant naar buiten gebracht, én er volgt meteen een ziekenhuisbreed actieplan. “Luisteren, afstemmen en aanpakken, daar zijn wij sterk in”, vatten ze het bij ZOL zelf samen.

Ereplaats AZ Zeno

Ereplaats UZA